“Українсько-російські відносини в добу Середньовіччя”

У четвер 7 березня 2019 року відбудеться Міжнародна наукова конференція “Українсько-російські відносини в добу Середньовіччя”. Захід приурочується до 850-й річниці захоплення Києва військами Андрія Боголюбського 1169 року.

Організатори:

• Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України,
• Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України,
• Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
• Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя.

Місце проведення: історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, вул. Володимирська, 60, 3-й поверх, зал засідань вченої ради).

Початок о 10.00.

Теми:

1. Трагедія Києва 1169-го року в джерелах та історіографії.
2. Постать Андрія Суздальського в історії Росії та України.
3. Падіння Києва 1169 р. в історії України та Росії.
4. Українсько-російські суперечності в добу Середньовіччя.
5. Формування української, білоруської та російської народностей у Середньовіччі та ранньомодерний час.
6. Київська митрополія та її місія на російських землях.
7. Концепт “Давньоруська народність” в історіографії та ідеологемі.
8. Феномен війни в добу Середніх віків.
9. Сакралізація та десакралізація простору.
10. Феномен мучеників та святих воїнів.

Робочі мови: українська, англійська, німецька, французька, польська, чеська, білоруська, російська.

Проїзд, проживання та харчування за рахунок учасників конференції.

Організаційний внесок – 200 грн. сплачується під час реєстрації.

Заявки із зазначенням теми доповіді, відомостей про автора (прізвище, ім’я, науковий ступінь, звання, посада та місце роботи), короткої анотації доповіді (близько 500 друкованих знаків), а також контактних даних надсилати до 21 лютого 2019 р. на електронну адресу одного з членів оргкомітету:
Дмитро Гордієнко (dmytro.gordiyenko@gmail.com, +38(067) 6058863);
Олександр Киричок (kyryrchok73@gmail.com, +38(067) 4186810; +38(095) 0700167).

Матеріали конференції будуть опубліковані в часописі “Ucrainica Mediaevalia”. Кінцевий термін подачі матеріалів 1 червня 2019 р. Обсяг – до 1 др. арк.

Вимоги до оформлення статей на сайті часопису “Ucrainica Mediaevalia”. Статті надсилати на адресу: ed@um.inf.ua

Редакція залишає за собою відбір матеріалів.