На нашому сайті – текст монографії у PDF-форматі до захисту дисертації

У четверер 19 грудня 2019 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.228.01 при Інституті української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України відбудеться захист кандидатської дисертації за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни:

о. Назарій ЗАТОРСЬКИЙ

«Послання Мисаїла до папи Сикста IV» 1476 року: реконструкція архетипу

В якості дисертації подана однойменна монографія, опублікована у Львові 2018 року в Українському католицькому університеті:

Обсяг: 588 с. (Ум. друк. арк. 47,7 ; Обл.-вид. арк. 60,2).

Тираж: 200.

ISBN: 978-617-7637-13-3.

Грифи: Український Католицький Університет, Гуманітарний факультет, Філософсько-богословський факультет; Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України.

Текст монографії у PDF-форматі розміщений у розділі “Дисертації” нашого сайту.