Наукова конференція, присвячена 120-річчю від дня народження Олександра Оглоблина


У четвер 5 грудня 2019 року в м. Києві відбудеться наукова конференція, присвячена 120-річчю від дня народження видатного українського історика Олександра Петровича Оглоблина (1899-1992).

Організатори:

— Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України,
— Інститут історії України НАН України,
— Інститут археології НАН України,
— Інституту досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України,
— Українське історичне товариство,
— Центральний державний архів вищих органів влади та управління України,
— НДЦ «Інститут досліджень української діаспори»,
— Національного університету «Острозька академія»,
— Об’єднання громадян “Товариство Коло-Ра».

Метою конференції є залучення до обміну думками вчених з України та інших держав щодо актуальних проблем розвитку історичної науки. Враховуючи важливість постаті О. П. Оглоблина для української та світової історіографії ХХ ст., ключовими проблемами, що розглядатимуться на конференції, будуть:
• розкриття внеску О. П. Оглоблина в розвиток історичної науки (в тому числі дослідження соціально-економічної історії), історіографії, археографії, джерелознавства, архівознавства, археології, генеалогії та інших напрямів соціогуманітарних наукових досліджень;
• пошук, вивчення та публікація джерел дослідження життєпису та діяльності О. П. Оглоблина;
• презентація неактуалізованої творчої спадщини О. П. Оглоблина;
• вивчення рецепції наукового доробку О. П. Оглоблина в українознавстві та історіографії.

Одним із важливих завдань конференції є доведення до суспільства, урядів, організацій та установ в Україні та світі думки про непересічний внесок О. П. Оглоблина у дослідження минулого України.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Реєстраційний лист надсилати на електронну адресу організаційного комітету inst_archeos@ukr.net до 18 листопада 2019 р. з позначкою «Конференція до 120-річчя О. П. Оглоблина». В реєстраційному листі зазначити:
1) прізвище та ім’я; 2) місце роботи та посада; 3) науковий ступінь та звання (за наявності); 4) тему доповіді; 5) контактні дані: електронну адресу, номер телефону.

Реєстраційний внесок 200 грн. (сплачується при реєстрації). Учасники конференції оплачують самостійно дорожні витрати та витрати на проживання під час конференції.

По завершенні конференції планується публікація статей у спеціальному випуску міжнародного журналу “Український Історик” (ISSN США).

Вимоги до оформлення статей:

Обсяг поданих статей – до 1 друкованого аркуша. За зміст статей відповідають їхні автори. Файл збережено в форматі .doc, .rtf або .docx, текст набрано без штучних переносів у словах. Усі таблиці та рисунки мають номер і назву, які розташовано у відповідних місцях тексту, а в тексті є посилання на кожну таблицю й кожен рисунок, наприклад: (Рис. 1). Кожен рисунок додається у форматі .tiff, .jpg, .png, .psd з роздільною здатністю не менше 300 dpi (файли називаються за прізвищем автора та номером ілюстрації, наприклад: petrenko_rys1.jpg).
Примітки до статей потрібно подавати посторінково, в тексті зазначаючи номер примітки автоматично цифрою (верхнім індексом) через команду Word “Вставка” (“Insert”), “Посилання”, “Виноска”, “Кінцеві виноски”. Бібліографічне посилання у тексті примітки потрібно подавати таким чином:
Наприклад: Оглоблин, О. Люди Старої України. Мюнхен: “Дніпрова хвиля”, 1959, 328 с. або Оглоблин, О. Люди Старої України. Мюнхен: “Дніпрова хвиля”, 1959, с. 315.
При повторній цитаті на те саме видання, посилання подається таким чином: Оглоблин, О. Цит. пр., с. 14, або, якщо повторне посилання є наступним – Там само.
При цитуванні статей із журналів:
Грушевський, М. “Щоденник (1883–1884)”, Київська старовина, 1993, ч.4, с.115. При повторному цитуванні цієї ж праці уживається скорочену форму: Грушевський, М. “Щоденник”, с.116, якщо ж повторне посилання є наступним – Там само.

Форма цитування архівних матеріялів:

Центральний державний архів закордонної україніки (ЦДАЗУ), ф.1235, оп.1, спр.25, арк.15. За потреби можна подавати назву фонду. При повторному наступному посиланні на матеріали, що зберігаються в тому ж архіві, можна вживати абревіатуру. При повторному посиланні на той же фонд – Там само, арк.16.

Посилання на газетні статті:

Оглоблин, О. “Володимир Кубійович – науковець і громадський діяч”, Свобода, ч.41 (56).

Приклад посилання на електронні ресурси:

URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/104867/22-Zhvanko.pdf.

Вторинні посилання допускаються у форматі:

Цит. за: Оглоблин, О. Люди Старої України. Мюнхен: “Дніпрова хвиля”, 1959, с. 315.

Стаття має супроводжуватись англомовною анотацією обсягом не менше 2000 знаків з пробілами та ключовими словами (5-6).

Статті надсилати на адресу: uha_ukrhist@ukr.net