Музичко О.Є.: дисертація на здобуття наукового ступеню д.і.н.

Запрошуємо Вас ознайомитись з авторефератом дисертації Музичка О.Є. на здобуття наукового ступеню доктора історичних наук з теми “ПРОЦЕС ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ ІСТОРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ТЕРИТОРІЇ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)”.

Робота була виконана на кафедрі історії України факультету історії та філософії Одеського національного університету імені І.І. Мечникова Міністерства освіти і науки України.

 

 

Науковий консультант:

доктор історичних наук, професор,

Хмарський Вадим Михайлович,

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, проректор

 

Офіційні опоненти:

доктор історичних наук, професор,

Матяш Ірина Борисівна, Інститут історії України НАНУ, відділ історії міжнародних відносин та зовнішньої політики України, провідний науковий співробітник (відгук на дисертацію)

 

доктор історичних наук, старший науковий співробітник

Гирич Ігор Борисович,  Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАНУ, відділ джерел з історії України ХІХ – початку XX ст., завідувач (відгук на дисертацію)

 

доктор історичних наук, професор

Андрєєв Віталій Миколайович,

Київський університет імені Б. Грінченка, кафедра історії України, професор (відгук на дисертацію)

 

Захист відбудеться «24» вересня 2020 р. о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.228.01 при Інституті української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України за адресою: 01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4.

 

З текстом дисертації можна ознайомитися на нашому сайті чи в бібліотеці Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України за адресою: 01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4.