Волощенко С.А.: дисертація на здобуття наукового ступеня к.і.н.


Запрошуємо Вас ознайомитись з авторефератом дисертації Волощенка С.А. на здобуття наукового ступеню кандидата історичних наук з теми “УСТАВ ЦЕРКОВНИЙ ЄРУСАЛИМСЬКИЙ XV–XVII СТ.: КОДИКОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КИРИЛИЧНИХ СПИСКІВ, ЗБЕРЕЖЕНИХ В УКРАЇНІ”.

Робота була виконана на кафедрі всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін історичного факультету Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України.

 

 

Науковий керівник:

кандидат історичних наук, професор
Тимошенко Леонід Володимирович
Дрогобицький державний педагогічний
університет імені Івана Франка, історичний
факультет, декан

Офіційні опоненти:

доктор історичних наук, старший науковий співробітник
Корнієнко Вячеслав Васильович
Національний заповідник «Софія Київська»,
заступник генерального директора з наукової роботи (відгук на дисертацію)

кандидат історичних наук,
Поліщук Володимир Васильович
Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, відділ теорії і методики археографії та джерелознавчих наук, старший науковий співробітник (відгук на дисертацію)

Захист відбудеться «24» вересня 2020 р. о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.228.01 в Інституті української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України за адресою: 01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4.

 

З текстом дисертації можна ознайомитися на нашому сайті чи в бібліотеці Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України за адресою: 01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4.