Клос А. І.: дисертація на здобуття наукового ступеня к.і.н.


Запрошуємо Вас ознайомитись з авторефератом дисертації Клоса А. І.: на здобуття наукового ступеню кандидата історичних наук з теми “ПРИМУСОВА ЕВАКУАЦІЯ ПОЛЬСЬКИХ ГРОМАДЯН ДО УРСР 1944–1946 рр.: ПРИЧИНИ, ПІДСТАВИ ТА ХАРАКТЕР”.

Робота виконана у відділі джерелознавства новітньої історії України Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України.

 

Науковий керівник:

доктор історичний наук

ОДНОРОЖЕНКО Олег Анатолійович,

Інститут української археографії та джерелознавства

ім. М. С. Грушевського НАН України,

відділ теорії і методики археографії та джерелознавчих наук, старший науковий співробітник

 

Офіційні опоненти:

доктор історичний наук, професор, член-кор. НАН України

ВІДНЯНСЬКИЙ Степан Васильович,

Інститут історії України НАН України, відділ  історії міжнародних відносин і зовнішньої політики України, завідувач

 

кандидат історичний наук, доцент

ДАВИДЕНКО Юрій Миколайович,

Ніжинський державний університет імені М. Гоголя,

кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин, доцент

 

 

 

Захист відбудеться «26» листопада 2020 р. о 10:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.228.01 в Інституті української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України за адресою: 01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4.

 

З авторефератом можна ознайомитися на нашому сайті чи в бібліотеці Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України за адресою: 01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4.