Відгук офіційного опонента Віднянського С. В. на дисертацію КЛОСА Андрія Ігоровича


Запрошуємо Вас ознайомитись з відгуком офіційного опонента Віднянського С. В. на дисертацію КЛОСА Андрія Ігоровича “ПРИМУСОВА ЕВАКУАЦІЯ ПОЛЬСЬКИХ ГРОМАДЯН ДО УРСР 1944—1946 рр.: ПРИЧИНИ, ПІДСТАВИ ТА ХАРАКТЕР”, представлену на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія.