Відгук офіційного опонента Давиденка Ю. М. на дисертацію КЛОСА Андрія Ігоровича


Запрошуємо Вас ознайомитись з фото-копіями відгуку офіційного опонента Давиденка Ю. М. на дисертацію КЛОСА Андрія Ігоровича “ПРИМУСОВА ЕВАКУАЦІЯ ПОЛЬСЬКИХ ГРОМАДЯН ДО УРСР 1944—1946 рр.: ПРИЧИНИ, ПІДСТАВИ ТА ХАРАКТЕР”, представлену на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Захист відбудеться «26» листопада 2020 р. о 10:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.228.01 в Інституті української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України за адресою: 01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4.