Про вибори у НАН України


4 лютого відбулося засідання Вченої ради Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського.
Вчена рада одноголосно прийняла рішення про висунення на вибори членів-кореспондентів НАН України за спеціальністю “Історіографія” доктора історичних наук, професора ПОТУЛЬНИЦЬКОГО Володимира Арнольдовича.
Додаємо текст виступу заступника директора з наукової роботи, керівника відділу зарубіжних джерел з історії України, доктора історичних наук О. Мавріна під час обговорення кандидатури.