Відгук офіційного опонента Черкаса Б.В. на дисертацію Тимошенка Леоніда Володимировича


Запрошуємо Вас ознайомитись з відгуком офіційного опонента Черкаса Б.В. на дисертацію Тимошенка Леоніда Володимировича “РУСЬКА РЕЛІГІЙНА КУЛЬТУРА ВІЛЬНА. ОСЕРЕДКИ. ЛІТЕРАТУРА ТА КНИЖНІСТЬ (XVІ – ПЕРША ТРЕТИНА XVII СТ.)”, представлену на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія.