Вихід монографії к.і.н. Володимира Ковальчука


Днями побачила світ наукова монографія cтаршого наукового співробітника нашого інституту Володимира Ковальчука «Письмові документи Української повстанської армії та збройного підпілля Організації українських націоналістів-бандерівців (1943-1954 рр.): особливості продукування, класифікація, інформаційний потенціал».
Книга складається зі вступу, п’яти розділів, висновків й географічно-іменного покажчика. Обсяг: 560 сторінок.

У монографії досліджена документальна складова джерельної бази ОУН і УПА. Проаналізовано попередню небагату історіографію з теми, специфіку первісного та вже актуалізованого масивів документації, а також потенційні можливості та шляхи можливого виявлення інших письмових джерел у майбутньому.

Встановлено особливості структури документального комплексу на основі авторської класифікації письмових джерел, охарактеризовано специфіку їхніх видів. За низкою параметрів відтінено мікросвіт документів, а також показано, яким чином ворожі щодо українських повстанців репресивно-каральні органи інтерпретували їхній зміст і використовували у власній оперативній роботі. На конкретних прикладах продемонстровано, коли інформаційний потенціал письмових документів є джерелом просопографічних і біографічних відомостей про представників українського визвольного руху та іншої різнобічної інформації, що є цінною для дослідників українського Руху Опору середини ХХ ст. чи стосується фігурантів цього періоду всесвітньої історії.