Оцінювання ефективності діяльності Інституту


22.11.2023 р., на виконання розпорядження Президії Національної академії наук України № 167 від 30.03.2023 р. «Про оцінювання ефективності діяльності наукових установ НАН України у 2023 році» Експертною комісією проведено основний захід – оцінювальний візит до установи для оцінювання ефективності діяльності Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського Національної академії наук України за період 2016–2022 років.
Експертна комісія, що затверджена рішенням Постійної комісії за науковими напрямами (ПКНН) при Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України (протокол № 1/2023 від 11.04.2023 р.), працює у складі:
Голова комісії: ПОПИК Володимир Іванович – директор, Інститут біографічних досліджень Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України.
Члени комісії: ГРИЦЕНКО Павло Юхимович – директор, Інститут української мови НАН України, доктор філологічних наук, професор; ОТРОЩЕНКО Іванна Віталіївна – провідна наукова співробітниця, Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, докторка історичних наук, старша наукова співробітниця; БЕЗДРАБКО Валентина Василівна – завідувачка кафедри документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності, Київський національний університет культури і мистецтв, докторка історичних наук, професорка; СТАНЧЕВ Михайло Георгійович – завідувач кафедри нової та новітньої історії історичного факультету, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, доктор історичних наук, професор, іноземний член Болгарської академії наук; МИКОЛАЙЧИК Марек Цирдя – професор кафедри новітньої історії, Університет ім. Адама Міцкевича, м. Познань (Польща), доктор габілітований історичних наук.
ПКНН було ухвалено рішення делегувати для участі в оцінювальному візиті до установи ВЕРМЕНИЧ Ярославу Володимирівну, завідувачку відділу Інституту історії України НАН України, член-кореспондентку НАН України, докторку історичних наук, професорку.
Оцінювання ефективності діяльності Установ НАН України здійснюється відповідно до «Методики оцінювання ефективності діяльності наукових установ Національної академії наук України», що затверджена Постановою Президії НАН України № 33 від 11.01.2023 р.