“WWII Aerial Photos and Maps”


Сайт приватного дослідника з США “WWII Aerial Photos and Maps” містить величезну кількість цифрових копій топографічних карт, фотографій і аерофотозйомок, а також документів, які зберігаються в Національному архіві США та Бібліотеці Конгресу, і торкаються тематики Другої Світової війни. Невелика частина зображень надана автору колегами під час обміну матеріалами. Своєрідним бонусом для відвідувачів з колишнього СРСР є розділ “19th Century Russian Maps”, де розміщені копії карт різних регіонів Російської імперії, включно з територією України.

На сайті встановлено автоперекладач, що дозволяє перекласти його різними мовами, зокрема українською, однак машина є машина і для адекватного розуміння оригіналу бажано користуватися англомовною версією.

Автор готовий приймати добровільні пожертви на підтримку свого проекту, однак принципово наголошує, що жодне з представлених зображень не призначене для продажу, всі матеріали абсолютно безкоштовні для історичних досліджень.