Відділ зарубіжних джерел з історії України

Завідувач відділом – к. і. н. МАВРІН Олександр Олександрович.

Вчений секретар відділу – старший науковий співробітник – к. і. н. ГОРДІЄНКО Дмитро Сергійович.

Провідний науковий співробітник – д. і. н. ПОТУЛЬНИЦЬКИЙ Володимир Арнольдович.

Провідний науковий співробітник – д. і. н. ДАНИЛЕНКО Василь Михайлович.

Старший науковий співробітник – д. і. н. КУРАЄВ Олексій Олексійович.

Старший науковий співробітник – к. і. н. ПЕСЧАНИЙ Олег Олександрович.

Старший науковий співробітник – к. і. н. СТАРОДУБ Андрій Вікторович.

Науковий співробітник – к. ф. н. НОВІКОВА Олена Олександрівна.

Молодший науковий співробітник – к. і. н. МАЛЬШИНА Катерина Володимирівна.

Провідний археограф – ЖОЛТАНЮК Зінаїда Василівна.