Збірник “Наш Крим = Our Crimea = Bizim Qirimimiz” у PDF-форматі на нашому сайті


У розділ “Наукові збірники” нашого сайту додано PDF-файл видання

Наш Крим = Our Crimea = Bizim Qirimimiz. – Випуск 1: Збірка статей за матеріалами Першої Міжнародної наукової конференції “Крим в історії України”, присвяченої 700-літтю спорудження мечеті хана Узбека в Старому Криму. – Київ, 2015. – 264 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Національний заповідник “Софія Київська”).

Збірка присвячена питанням кримської історії в українському контексті з часів античності до сьогодення. Oсновна частина статей присвячена матеріалам з історії та культури кримських татар, українсько-кримських відносин ранньо-модерного часу, історії півострова часів першої російської окупації Криму 1783–1917 рр. Окрему групу складають публікації писемних та речових джерел з історії Криму та кримознавства.

Книга призначена для істориків, філологів, мистецтвознавців та всіх, хто цікавиться історіє України загалом та Криму зокрема.

ISBN 978-966-02-7694-9.