Збірник документів про гетьмана Павла Скоропадського виставлений онлайн


На сайті Державного архіву Російської Федерації (ГАРФ) розміщений збірник архівних документів “Гетман П. П. Скоропадский. Украина на переломе. 1918 год” (М., 2014).

Видання присвячене одному з найдраматичніших епізодів громадянської війни і особистості Павла Петровича Скоропадського, який у квітні 1918 року став на чолі самостійної Української держави.

До збірника увійшли спогади вищих посадовців гетьманського уряду різних складів – міністрів і товаришів (заступників) міністрів, чинів місцевих органів влади – повітових та губернських старост, а також військових і фінансових діячів. У мемуарах простежується історія створення та функціонування органів гетьманської влади не лише у столичному Києві, а й на периферії, висвітлюється діяльність уряду П. П. Скоропадського на всіх щаблях влади – від вищих до нижчих. Поряд з мемуарами у збірнику публікуються матеріали Верховної слідчої комісії УНР, створеної після повалення гетьманату: постанови Комісії та протоколи допитів різних урядових чинів.

Збірник документів підготовлений працівниками Державного архіву Російської Федерації і Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України.