Опубліковані тексти дисертацій до захисту 29 грудня


На нашому сайті опубліковані тексти дисертаційних робіт і відгуки офіційних опонентів до захисту, який відбудеться 29 грудня 2016 року.

У четвер 29 грудня 2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.228.01 при Інституті української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України за спеціальністю 07.00.06 “історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни” відбудеться захист наступних кандидатських дисертацій:

10.00

БОЙКО Петро Анатолійович
“Джерела з історії формування населення Олександрівського повіту останньої чверті ХVІІІ – початку ХІХ століття”.

Науковий керівник:

БРЕХУНЕНКО Віктор Анатолійович, доктор історичних наук, професор, завідувач відділу актової археографії Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України.

Офіційні опоненти:

МІЛЬЧЕВ Володимир Іванович, доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету державного вищого навчального закладу “Запорізький національний університет”.

ОЛЕНЕНКО Анна Геннадіївна, кандидат історичних наук, завідувач педагогічного відділення комунального вищого навчального закладу “Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія” Запорізької обласної ради.

* * *

12.00

СМЕРЕКА Богдан Володимирович
“Описово-статистичні джерела про заселення та адміністративно-територіальний устрій Львівської землі Руського воєводства у ХVІ-ХVІІІ ст.”

Науковий керівник:

КАПРАЛЬ Мирон Миколайович, доктор історичних наук, професор, керівник Львівського відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України.

Офіційні опоненти:

МІЛЬЧЕВ Володимир Іванович, доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету державного вищого навчального закладу “Запорізький національний університет”.

СМУТОК Ігор Іванович, кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін історичного факультету Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

З текстами дисертацій можна ознайомитись в бібліотеці Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. Автореферати оприлюднені у відповідному розділі нашого сайту.