Видання з сфрагістики козацької доби


Київське видавництво “Темпора” випустило потужну джерелознавчу працю чернігівського історика і археографа, багатолітнього співробітника Чернігівського історичного музею імені В. В. Тарновського, кандидата історичних наук Ігоря СИТОГО “Козацька Україна: печатки, герби, знаки та емблеми кінця XVI-ХVIII століть” (Київ, 2017. – 972 с., іл.). Робота схвалена до друку рішенням Вченої ради Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. Рецензенти: доктори історичних наук Андрій Гречило (Львів), Сергій Лепявко (Чернігів), Юрій Мицик (Київ).

У монографії досліджуються печатки доби Гетьманщини та пов’язані з ними емблеми, знаки й символи. Сфрагіси були обов’язковим елементом суспільного життя козацької держави. Проте усе їх різноманіття лишається малодослідженим, а це заважає змалювати повноцінну картину громадсько-політичного життя Гетьманщини — однієї з історичних форм української державності. У дослідженні простежено історію сфрагістичних пам’яток Гетьманщини від державних до корпоративних та особистих, встановлено їхні загальні та відмінні риси, проведено аналіз основних суспільно-політичних закономірностей функціонування печаток Козацької доби та подано характеристику їх як особливого різновиду пам’яток матеріальної культури.

Територіальні межі праці визначаються традиційним для історіографії розумінням під Гетьманщиною території Лівобережної України. Для порівняльння залучений також матеріал Правобережжя, Слобожанщини, Запорожжя та інших територій.

Джерельну базу книги складають 845 печаток (1832 відбитка та штемпеля), виявлені автором в архівній та історичній збірках Чернігівського обласного історичного музею ім. В. В. Тарновського, 621 печатка, виявлені автором у Державному архіві Чернігівської області, 17 печаток, виявлені автором у Музеї історичних коштовностей України, Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику, Інституті рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, Центральному державному історичному архіві України (м. Київ), збірках приватних колекціонерів та публікації понад 600 печаток з архівних і музейних фондів України, Росії, Білорусі, Польщі, Швеції.

Видання ілюструють понад 1000 зображень печаток, гербів та документів.

Презентація відбудеться у середу 5 квітня 2017 року в Чернігівському історичному музеї імені В. В. Тарновського (м. Чернігів, вулиця Гонча, 4).

Початок о 12-00.