Категорія: Нове видання

“Михайло Грушевський. Студії та джерела”

Побачили світ перші два томи нового видавничого проекту нашого Інституту – багатотомника “Михайло Грушевський. Студії та джерела”: Книга 1. – Київ, 2018. – 512 с. Книга 2. – Київ, 2019. – 488 с. Згодом електронні версії книг видання будуть розміщені

Вийшов з друку новий том “Архіву Коша”

Архів Коша Нової Запорозької Січі: Корпус документів 1734 – 1775 / Упорядники Л. З. Гісцова, Л. Я. Демченко, Т. Л. Кузик, Л. М. Муравцева, І. Л. Синяк. – Київ, 2019. – Т. 8. – 894 с. У восьмому томі серійного

Нові матеріали “Славістичної збірки” на нашому сайті

На спеціальній сторінці нашого сайту, де оприлюднюються електронні версії збірника наукових статей “Славістична збірка”, доданий файл випуску третього: Випуск 3: Збірка статей за матеріалами Третього Міжнародного славістичного колоквіуму. До 90-річчя від дня народження члена-кореспондента НАН України, доктора історичних наук, професора

Нова монографія про українсько-кримські стосунки 17-20 ст.

Побачило світ нове видання, підготовлене співробітниками відділу актової археографії нашого Інституту: Брехуненко В., Грибовський В., Мицик Ю., Піскун В., Синяк І., Тарасенко І. Між конфронтацією та взаємодією: українсько-кримські та українсько-ногайські стосунки в XVII – першій половині ХХ ст. / За

Презентація

Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України запрощує на презентацію 6-томного видання “Вибрані твори Митрополита УАПЦ Василя Липківського”. Захід відбудеться у середу 30 січня 2019 року в 227-й аудиторії червоного корпусу Київського національного університету ім. Т.

Чи існувало чернігівське літописання домонгольського періоду?

Відповідь на це питання можна отримати, прочитавши монографію Ірини Чугаєвої. Днями авторка презентувала книгу широкому загалу. Чернігівське літописання ХІ–ХІІІ ст.: історіографічний міф чи історичне джерело? [Текст] : монографія / І. К. Чугаєва; відп. ред. В. О. Дятлов. – Чернігів :

Нова монографія про іконографічні джерела з історії Північного Причорномор’я

Щойно під грифом Запорозького відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України побачила світ монографія Віктора ФІЛАСА “Візуальне освоєння Північного Причорномор’я останньої чверті XVIII – середини ХІХ ст.: джерелознавчий аналіз”. – Запоріжжя: Вид-во Хортицької національної академії,

Нова монографія до 100-річчя НАН України

Щойно побачила світ монографія директора Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, доктора історичних наук Георгія ПАПАКІНА “Павло Скоропадський та Українська академія наук” (Київ, 2018. – 335 с.: іл.). Монографія є першим комплексним дослідженням стосунків Гетьмана

Збірник до 100-річчя проголошення Павла Скоропадського Гетьманом України

Вийшов з друку науковий збірник, підготвлений Інститутом української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України спільно з Музеєм гетьманства. Державник і Держава: до 100-річчя проголошення Павла Скоропадського Гетьманом України. Збірник наукових праць / Редкол.: Г. Папакін (голова) та

Вийшла монографія про стародавні графіті Чернігова

З 2016 року у Чернігівській області діє Програма підтримки розвитку інформаційної та видавничої сфер, що передбачає, зокрема, публікацію коштом обласного бюджету оригінальних авторських видань. Серед художніх і публіцистичних праць, які стали переможцями конкурсу, є і серйозні наукові монографії. Зокрема, щойно

Монографія з історії словенського державотворення

Під грифом Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України вийшла монографія колишнього нашого докторанта, нині доцента кафедри Дипломатичної академії імені Геннадія Удовенка при МЗС Катерини Мальшиної “Тернистий шлях словенського державотворення (1918-1941)”. * * * Продубльовано на

Опубліковане джерело з історії діловодства Південної України другої половини XVІІІ століття

Щойно побачило світ нове археографічне видання – публікація “Росписания дел по експедициям и столам для удобнейшаго оных производства и для точнаго наблюдения порядка, предписаннаго в высочайшем Ея Императорскаго Величества учреждении о разделении дел по существу материи”. Це унікальне джерело з

Нове видання

Щойно з’явилося нове наукове видання з історії вітчизняної археографії.

“Ucrainica Mediaevalia”

Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського спільно з Інститутом філософії імені Г. С. Сковороди НАН України започаткували нове міждисциплінарне рецензоване наукове видання (з інтернет-версією) “Ucrainica Mediaevalia”, присвячене широкому колу питань історії, культури, літератури та філософії середньовічної й

Нове видання

Щойно з друку з’явилося нове археографічне видання, укладене старшим науковим співробітником відділу актової археографії нашого Інституту, кандидатом історичних наук Світланою ПОТАПЕНКО: Віденський архів гетьманського роду Розумовських / Упорядкування, вступ, передмова, коментарі, додаток, ілюстрації С. П. Потапенко. – Т. 1. –

Нове видання про українських діячів бібліотечної справи виставлене онлайн

Нещодавно в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського підготовлене наукове довідкове видання “Історія української бібліотечної справи в іменах (кінець ХІХ ст. – 1941 р.): матеріали до біобібліографічного словника” / авт.-уклад. Л. В. Гарбар ; ред. кол.: Г.

Наші видання серед лідерів “Біографічного рейтингу”

Щорічний Всеукраїнський бібліотечний “Біографічний рейтинг” оголосив список лауреатів. Про це стало відомо під час підбиття підсумків Рейтингу на урочистій церемонії у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського. Кращі біографічні видання 2017 р. назвали з числа книжок, які увійшли до

Нове видання

Вийшло з друку нове видання під грифом нашого Інституту: Ucraina Magna. – К., 2017. – Vol. II: Українська жінка у іншонаціональному cередовищі: побутовий та громадянський вияви / За заг. ред. В. Піскун; упоряд. Д. Гордієнко та Ю. Горбач. – 536

“Українські старожитності”

Наш Інститут започатковує науковий збірник “Українські старожитності”, присвячений висвітленню досліджень найрізноманітніших питань у галузі джерелознавства як української, так і всесвітньої історії. Збірник передбачає такі основні рубрики: 1. Джерелознавство української та всесвітньої історії. 2. Методологія та методи джерелознавчих досліджень. 3. Історія

Вийшов з друку третій випуск “Славістичної збірки”

Щойно побачило світ видання: Славістична збірка. – Вип. ІІІ: Збірка статей за матеріалами Третього Міжнародного славістичного колоквіуму. До 90-річчя від дня народження члена-кореспондента НАН України, доктора історичних наук, професора Павла Степановича Соханя (1926–2013). До 25-річчя заснування Інституту української археографії та

Довідник російських офіцерів, загиблих у Російсько-японській війні 1904–1905 рр.

Cпівробітники Російського державного військово-історичного архіву (РГВИА ) підготували до друку біографічний довідник “Офицеры русской армии, погибшие в войне с Японией 1904–1905 гг.” (Составители: Д. К. Николаев (отв. сост.), к.и.н. О. В. Чистяков, М. В. Абашина, Н. Г. Захарова, С. А.

Новий путівник особовими архівними фондами вчених НАН України

Співробітниками Інституту архівознавства НБУВ підготовлено нове електронне видання – Особові архівні фонди вчених НАН України в Інституті архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: путівник / НАН України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Інститут архівознавства; авт. та

Вийшов друком другий збірник з циклу “Архів Української Народної Республіки”

Співробітник відділу джерелознавства нової історії України нашого Інституту к. і. н. Валентин КАВУННИК випустив вже другий збірник документів циклу “Архів Української Народної Республіки”. Дякуючи автору, ми оприлюднюємо електронну версію цього видання одночасно з виходом паперового варіанту. Для цього на нашому

Наше видання стало “Книжкою року”!

Стали відомі лауреати ХІХ Всеукраїнського рейтингу “Книжка року”. Імена переможців оголосили під час урочистої церемонії, яка відбулася 16 лютого 2018 року в Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича в Києві. Топ-книжки минулого літературно-книжкового сезону назвали із претендентів, які потрапили до коротких

,