Мальшина К. В. «Запорозька спадщина». Випуск 21. Йосип Абрам (Козак Байда). Українське питання.


Видання представляє нарис словенського культурного діяча, католицького священника Йосипа (Йоже) Абрама, відомого знавця української мови, літератури та культури, історії козацтва, який публікував свої праці з української проблематики під псевдонімом Козак Байда.