“Наш Крим. Our Crimea. Bizim Qirimimiz”.


Опубліковано 5-й Випуск наукової збірки, присвяченої археографії та джерелознавству Криму. Публікації висвітлюють епіграфіку, пам’яткознавство та джерелознавство Криму, деякі історіографічні питання та містять матеріали до кримського дипломатарію. Випуск підготовлено завдяки подвижницькій праці Дмитра Гордієнка та його колег по відділу. Видано позабюджетним коштом.