ЛЬВІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ НОВИМ БІБЛІОГРАФІЧНИМ ПОКАЖЧИКОМ ПІДСУМУВАЛО СВОЮ НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА ОСТАННІ П’ЯТЬ РОКІВ (2018-2022)


Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. Бібліографічний покажчик (2018–2022) / НАН України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Львівське відділення; упоряд. М. Капраль, Н. Кіт, І. Скочиляс. – Львів :  видавництво ТзОВ «Колір ПРО», 2023. – 80 с., іл.

ISBN 978-966-2501-90-2

Науково-довідкове видання підготовлене з нагоди 30-ліття Львівського відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. У покажчику представлено науковий доробок працівників Львівського відділення за останні п’ять років (2018–2022). Бібліографічному покажчику передує вступна статті керівника установи, проф. Мирона Капраля з аналізом наукової діяльності Відділення, характеристокою основних напрямків (історія картографії, історія міст, геральдика та спеціальні історичні дисципліни, історія Церкви, історіографія ХХ-ХХІ ст.) та подальшими дослідницькими перспективами.

Книга розрахована на істориків, фахівців з археографії та джерелознавства, історичного картознавства, дослідників релігії, культури й історії України, краєзнавців, а також усіх, хто цікавиться історією рідного краю.