Нове видання. Народження Східної Європи: українські трансформації


Понад тисячу років тому Україна стояла на роздоріжжі між Європою та Азією. Володимир Великий робив цивілізаційний вибір і цей вибір був на користь Європи. Проте, значно розширивши межі християнського світу на схід, київський князь утворив своєрідний простір, в основі своїй європейський, однак і відмінний від нього. Володимир Великий відіграв ту саму роль, як Карл Великий на Заході, заклавши підвалини субцивілізаційного регіону, відомого як Східна Європа.

Книга розкриває концептуальні осмислення українського Середньовіччя, політичні трансформації Київської держави, пошуки свого місця в тогочасному світі, становлення оригінальної культури, що надала своєрідності регіону, а також зусилля українських істориків в осмисленні українського минулого з власної позиції. Книга покликана сприяти глибшому розумінню української історії часу становлення державності в переломний момент не лише історії України, а й цілої Європи. Книга адресована історикам, викладачам шкіл та вишів, студентам, учням та всім, хто цікавиться історією та культурою Середньовічної України та Європи.