Бестселер “Просторові межі українського світу: комплекс уявлень та їхня реалізація в ранньомодерній Україні (XVI-XVIII ст.)” Брехуненка Віктора, Бойка Петра, Заяця Андрія.


У книзі досліджуються ключові проблеми для розуміння історичних корінь сучасного територіального виміру України, а саме: притаманні ранньомодерному українському суспільству уявлення про власний простір та їхня реалізація в політичних концепціях і практиках. З’ясовано комплекс ідей традиційної еліти – князів і шляхти – щодо природних географічних меж українського світу, міжнародне тло її підходів, трансляцію просторових переконань від шляхти до козацтва, яке в середині XVIІ ст. стало осердям нової еліти, і якому судилося підсумовувати українські зусилля ранньомодерної доби в усіх сферах. Простежено вплив утворення Гетьманщини на територіальні уявлення в Україні, досліджено «символічну географію» запорозького та слобідського козацтва, механізми освоєння козаками теренів на сході та півдні, наслідки формування фактичних просторових меж на цих напрямках. Осмислено масштаби запорозької спадщини, її вплив на подальшу цивілізаційну перспективу колишнього Запорожжя. Зроблено наукову перевірку концепції «Новоросії».
___
Рецензенти:
д-р істор. наук, проф. Мирон Капраль
д-р істор. наук, проф. Петро Кулаковський
д-р істор. наук, проф. Віталій Щербак.
Карти і картосхеми Богдана Смереки
Підготовлено і видано в рамках дослідницького проєкту «Просторові межі українського світу: комплекс уявлень та їхня реалізація в ранньомодерній Україні (ХVI-ХVІІІ ст.)» Національного фонду досліджень України.