“Києво-Печерська Лавра у часи Другої світової війни”


Щойно побачило світ спільне археографічне видання нашого Інституту і Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника:

Києво-Печерська Лавра у часи Другої світової війни: Дослідження. Документи / Упорядники: Т. М. Себта, Р. І. Качан. – К.: Видавець Олег Філюк, 2016. – 1200 с. + 48 c. іл.

Збірник досліджень і документів різнобічно висвітлює трагічний період Другої світової війни в історії Києво-Печерської лаври, найдавнішого православного і духовного центру України-Руси. Розглядається широкий спектр тем, що охоплюють усі основні процеси, які відбувалися у Лаврі напередодні нападу Німеччини на СРСР включно з міжвоєнним періодом, безпосередньо під час війни та після визволення Києва, зокрема евакуація лаврських музейних цінностей на схід, руйнування Успенського собору та архітектурного ансамблю Лаври, доля культурних цінностей, що зберігалися на її території, відродження церковного життя та діяльність монастиря на нижній території Лаври, відновлення роботи Лаврського заповідника.

Доповнює збірник багатий ілюстративний матеріал: малюнки, схеми, фотографії та плани Києво-Печерської лаври.
Видання орієнтовано на істориків, мистецтвознавців, краєзнавців та всіх тих, хто цікавиться історією Києва та Києво-Печерської лаври.