Триває набір в аспірантуру

Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України оголошує про набір до аспірантури за спеціальністю 032 “історія та археологія”.

Термін навчання – 4 роки.

За ліцензією Міністерства освіти і науки України Інститут отримав 10 аспірантських місць. З них за державним замовленням НАН України оплачує 3 місця стаціонарної форми навчання. Решта місць (стаціонарної або заочної форми – за вибором аспіранта) є контрактними, орієнтовна вартість такого навчання за один рік – 20 тисяч гривень.

Вступники особисто до 10 вересня 2017 року подають до кабінету № 511 (приймальні Інституту) такі документи:

• заява встановленої форми;

• згода на збір та обробку персональних даних;

• копія документа, що посвідчує особу та громадянство;

• копія диплома магістра (спеціаліста) та додатку до нього. Особам, які здобули вищу освіту за кордоном, встановлюється еквівалентність поданого диплома відповідно до “Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти”, затвердженого наказом МОН України № 504 від 05.05.2015 р.;

• 4 кольорові фотокартки 3х4 см;

• копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

• копія військового квитка або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних);

• засвідчена копія сертифіката міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності);

• список опублікованих наукових праць та їх копії (за наявності). Вступники, які не мають опублікованих наукових праць, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності.

• реферат

• рекомендація вченої ради вищого навчального закладу/наукової установи (за наявності);

• автобіографія, особовий листок з обліку кадрів установленої форми, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;

• медична довідка про стан здоров’я за формою № 086-о;

• папка-швидкозшивач.

Обов’язково мати з собою оригінали названих у переліку документів.

Вступники складають два іспити:

1. за спеціальністю 032 “історія та археологія” – 14 вересня о 12.00. Питання для цього іспиту можна буде отримати під час подання документів. Іспит відбудеться у приміщенні Інституту (вул. Трьохсвятительська, 4; 5-ий поверх, зал засідань).

2. Іноземна мова – 26 вересня. Іспит відбудеться у приміщенні Центру наукових досліджень і викладання іноземних мов НАН України (вул.Трьохсвятительська, 4; 1-ий поверх). Умови складання слід уточнювати особисто в цьому Центрі.

Зарахування до аспірантури проходитиме з 1-го листопада.

Аспіранти стаціонарної форми забезпечуються житлом (гуртожиток) на період навчання в аспірантурі. Трудова книжка (за наявності) із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до аспірантури на денну форму навчання та довідка про середньомісячну заробітну плату з останього місця роботи (за підписами керівника установи та головного бухгалтера) для нарахування стипендії подаються аспірантом особисто в десятиденний термін після зарахування до аспірантури.