Вийшли з друку спогади Бориса Крупницького


Щойно під грифом нашого Інституту побачило світ чергове археографічне видання:

Борис Крупницький. Зі спогадів історика / Упоряд., вст. стаття, ком. Дмитра Гордієнка; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – К., 2017. – 144 с.

Спогади Бориса Крупницького (1894-1956) складаються з низки нарисів мемуарного характеру як про доемігрантський, так і емігрантський період. Насамперед увага зосереджена на роках навчання в Київському університеті св. Володимира та Берлінському університеті Фрідріха Вільгельма.

Окрім того, вчений залишив спогади про відомого українського суспільно-політичного діяча та історика Д. Дорошенка, учнем якого уважав себе, та відомого українського літературознавця і письменника, колегу по навчанню в Київському університеті В. Петрова, з яким довелося знову перетнутися в еміграції наприкінці другої світової війни.

Спогад про цензуру Третього Райху суттєво доповнює уявлення про наукову діяльність українських емігрантів під час другої світової війни, безпосередньо щодо видання “Історії України” Б. Крупницького в 1943 р. в Ляйпціґу.

Таким чином спогади Б. Крупницького суттєво доповнюють відомості з інтелектуальної історії України ХХ ст. Вони є цікавими як для фахівців, так і широкого загалу, хто цікавиться історією та культурою України.

ISBN 978-966-02-7804-2.

ЗМІСТ

Гордієнко Д. Alter ego Бориса Крупницького ….. 5

З студентських спогадів історика ….. 17
I. Київ …… 17
Мої перші враження від Київського університету ….. 17
Доцент В. Данилевич ….. 18
Проф. Є. Сташевський ….. 21
Проф. М. Довнар-Запольський ….. 22
Історичний семінар М. Довнар-Запольського ….. 24
II. Берлін ….. 28
Берлінський університет ….. 28
Професор Штелін ….. 29
Професор Геч ….. 30
О. Геч, Україна і СРСР ….. 34
Берлінський та провінціяльні університети ….. 35
Професор Майнеке ….. 38
Професори Бракман і Зомбарт ….. 40
Д. І. Дорошенко (Спомини учня) ….. 42
Цензура Третього Райху (Уривок зі споминів) ….. 63
Мої спогади про В. Петрова ….. 69
I. Київ ….. 70
II. Берлін ….. 70
III. Ляйпціґ ….. 76
IV. Мюнхен ….. 80
70-ліття життя і 45-ліття наукової діяльности проф. д-ра Наталії Полонської-Василенко ….. 85
Коментарі ….. 89
Іменний покажчик ….. 104

Довідки щодо придбання: (097) 758-68-69, iuad@ukr.net