Оприлюднені тексти дисертацій до захисту 28 вересня

На нашому сайті оприлюднені тексти дисертацій та відгуки офіційних опонентів до захисту, який відбудеться у четвер 28 вересня 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.228.01 при Інституті української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни:

о 10.00

БУБЛИК Оксана Григорівна
“Джерела з історії міської забудови Катеринославщини кінця XVIII – початку ХХ ст.”

Науковий керівник:

БРЕХУНЕНКО Віктор Анатолійович, доктор історичних наук, професор, завідувач відділу актової археографії Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України.

Офіційні опоненти:

МІЛЬЧЕВ Володимир Іванович, доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Державного вищого навчального закладу Запорізький національний університет.

ФІЛАС Віктор Миколайович, кандидат історичних наук, директор Комунального закладу Запорізької обласної ради “Василівський історико-архітектурний музей-заповідник «Садиба Попова»”.

* * *

о 12.00

БІЛА Оксана Миколаївна
“Історико-краєзнавчі публікації на сторінках волинської періодики ХІХ – початку ХХ ст.”

Науковий керівник:

ЯРМОШИК Іван Іванович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри спеціальних історичних дисциплін та правознавства Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Офіційні опоненти:

ГИРИЧ Ігор Борисович, доктор історичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу джерелознавства нової історії України Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України.

ЗАГОРУЛЬКО Ростислав Олександрович, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник відділу довідкового апарату документів Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України (м. Київ).

З текстами дисертацій можна ознайомитись у бібліотеці Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. Автореферат оприлюднений у спеціальному розділі нашого сайту.