Оприлюднені тексти дисертацій до захисту 26 жовтня

У четвер 26 жовтня 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.228.01 при Інституті української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України відбудеться
захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни:

о 10.00

ГАРАСИМЧУК Марія Євгенівна
“Актові книги Самбірської економії кінця ХVІ-ХVІІ ст.: історико-джерелознавче дослідження”

Науковий керівник:

ВІННИЧЕНКО Олексій Олександрович, кандидат історичних наук, доцент кафедри давньої історії України та архівознавства Львівського національного університету ім. І. Франка.

Офіційні опоненти:

ОДНОРОЖЕНКО Олег Анатолійович, доктор історичних наук, професор, старший науковий співробітник відділу теорії і методики археографії та джерелознавчих наук Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського.

ПЕТРИШАК Богдана Ігорівна, кандидат історичних наук, завідувач сектору зберігання документів давнього періоду відділу давніх актів Центрального державного історичного архіву України, м. Львів.

* * *

о 12.00

КРАВЧЕНКО Микола Сергійович
“Діяльність українських націоналістичних політичних рухів кінця 1980-х – початку 2000-х рр. у мемуарних джерелах”

Науковий керівник:

ОДНОРОЖЕНКО Олег Анатолійович, доктор історичних наук, професор, старший науковий співробітник відділу теорії і методики археографії та джерелознавчих наук Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського.

Офіційні опоненти:

ДЗИРА Іван Ярославович, доктор історичних наук, професор по кафедрі педагогіки та методики професійного навчання Київського національного університету технологій та дизайну Міністерства освіти і науки України.

КАШЕВАРОВА Наталія Григорівна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу спеціальних галузей історичної науки та електронних інформаційних ресурсів Інституту історії України НАН України.

З текстами дисертацій і відгуками офіційних опонентів можна ознайомитись у науковій бібліотеці Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, а також на нашому сайті. Автореферати оприлюднені у спеціальному розділі нашого сайту.