25-літній ювілей Львівського відділення Інституту


13 грудня ц. р. у дзеркальній залі Львівського національного університету імені Івана Франка відбулося урочисте засідання з нагоди 25-літнього ювілею Львівського відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. У роботі семінару взяли участь близько 50 учасників – працівників інституцій гуманітарного профілю м. Львова, наукових закладів, видавництв, громадських організацій, з якими співпрацює Львівське відділення. Зокрема, були присутні вчені Західного наукового центру НАН України, Львівського національного університету ім. І. Франка, Національного університету “Львівська політехніка”, Львівського торгово-економічного університету, Львівського історичного музею, Львівської академії мистецтв, Інституту геоінформаційних систем та ін.

Окремо відмітимо участь у заході київських колег: директора Інституту Г. Папакіна, співробітників І. Преловської, Я. Федорука, В. Брехуненка, С. Потапенко.

Доповідь “На вістрі інтелектуальних викликів: Львівському відділенню – 25” виголосив д.і.н., керівник віділу Інституту археографії Віктор Брехуненко. Доповідач говорив про важливість археографічної діяльності в Україні з огляду на потребу формування та ведення історичної політики держави, про те, як вона вписується у загальносвітову тенденцію, про вузькість актуалізованої джерельної бази з більшості проблем минулого і сучасного нашої держави і те, як підважити традиційний у світі образ української історії, навіяний тривалим нав’язуванням своїх інтерпретацій зацікавленими сусідами. І в цьому контексті археографічна праця Львівського віділення має велике значення, оскільки забезпечує джерельну основу для формування національної історичної візії.

Археографічні публікації, здійснені у невеликій науковій установі – всього 10 наукових працівників – значно розширили джерельну базу дослідження українського державотворення, картознавства, історії міст, церковної історії, суспільно-політичної спадщини видатних представників української історичної та суспільно-політичної думки, геральдики, генеалогії, сфрагістики, інших спеціальних історичних дисциплін. Разом з тим забезпечили тяглий звʼязок української історіографії і найважливіше – створили грунт для концептуалізації української історії, вільної від штучно накинених імперських концепцій.

Голос відділення вагомо звучав на всіх напрямах, відповідав наріжним українським інтересам, вимуровуючи науковий фундамент як для результативного інтелектуального опору навʼязуваному ззовні баченню української історії, так і для перетворення української історіографії на конкурентоспроможну потугу. Відділення стояло на сторожі інтересів українського світу.

Про видання Львівського відділення та проекти, реалізовані у 2010-2017 рр., розповів теперішній керівник відділення д.і.н. Мирон Капраль.

Д.і.н. Ярослав Федорук презентував книгу спогадів про працю у Львівському відділенні у 1992- 2001 рр. “На перехресті століть: Ярослав Дашкевич та історичне середовище” (Київ: Критика, 2017), к.і.н. Ірина Скочиляс – опублікований бібліографічний покажчик відділення за 2013-2017 рр, який став доповненням попереднього видання за 1992-2012 рр.

Вів захід пров. наук. співр. відділення Андрій Гречило.

Ювілей Львівського відділення відзначався в день народження Ярослава Дашкевича, видатної і, на щастя, дуже впливової постаті в українському гуманітарному просторі кінця ХІХ – початку ХХ ст. Усупереч усім несприятливим історіографічним, ідеологічним та матеріальним обставинам він зумів вивести виплекану ним структуру на орбіту високої науки і водночас самовідданого служіння Україні в переломний момент нашої історії.

Матеріал надано Львівським відділенням Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України.