Оприлюднено електронний варінат збірника, присвяченого Олександру Шульгину


На нашому сайті у розділі “Наукові збірники” з’явився PDF-файл видання::

Олександр Шульгин в українському державотворенні та міжнародній політиці / Збірник наукових праць та документів: Наукове видання / упоряд. В. Піскун. – К.: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, 2016. – 432 с.

ISBN 978-966-02-7940-7

У збірнику наукових праць та документів висвітлюється постать Олександра Шульгина – першого міністра закордонних справ УНР, українського державного й громадського діяча, історика та дипломата. До наукового обігу вводяться документи, в яких висвітлена біографія, дипломатична діяльність, взаємозв’язки з родиною Чикаленків, документи із “Досьє” французької поліції на нього.

The collection of scientific works and documents is dedicated to the figure of Oleksandr Shulhyn, the first foreign minister of UNR, Ukrainian state and public figure, historian and diplomat. Documents about his biography, diplomatic activities, and relationships with Chykalenko’s family, documents from the French police dossier on him are presented.

ЗМІСТ

Валентина ПІСКУН. Вступне слово ….. 6

Сергій ШЕВЧЕНКО. Сім’я Шульгиних і українське громадське середовище Єлисаветграда (1894–1899 рр.) ….. 12

Олександр КУЧЕРУК. Олександр Шульгин і Українська Центральна Рада ….. 21

Світлана ІВАНИЦЬКА. Олександр Якович Шульгин – лідер та ідеолог Української партії соціалістів-федералістів ….. 33

Валентина ПІСКУН. Олександр Шульгин “Fatum Історії”: українці й Україна в боротьбі за незалежність ….. 64

Олена ЛЕОНТОВИЧ. Два портрети з родинної галереї Шульгинів ….. 127

Інна СТАРОВОЙТЕНКО. Взаємини Олександра Шульгина з родиною Чикаленків (за мемуарними та епістолярними джерелами) ….. 137

Людмила ВАЩУК. Документи про О. Я. Шульгина у фондах ЦДАГО України: види, хронологія, інформаційне наповнення ….. 167

ДОКУМЕНТИ

Curriculum Vitae Члена Ради Міністра Справ Закордонних Шульгина Олександра. 4/І 1921. Підготувала до друку Валентина Піскун ….. 178

Документи про дипломатичну діяльність Олександра Шульгина. Листування. Підготував до друку Валентин Кавунник ….. 180

№ 1. Доповідна записка Олександра Шульгина про його діяльність у складі Делегації УНР на Мирній Конференції в Парижі (Париж, вересень 1919 року) ….. 180

№ 2. Лист Олександра Шульгина до Андрія Ніковського. (Прага, 4 листопада 1920 року) ….. 187

№ 3. Лист Олександра Шульгина до Андрія Ніковського. (Прага, 8 листопада 1920 року) ….. 189

№4. Лист Олександра Шульгина до Андрія Ніковського. (Прага, 12 листопада 1920 року) ….. 191

№ 5. Лист Олександра Шульгина до Арнольда Марголіна. (Женева, 15 листопада 1920 року) ….. 194

№ 6. Лист Олександра Шульгина до Андрія Ніковського. (Женева, 18 листопада 1920 року) ….. 196

№ 7. Лист Олександра Шульгина до Андрія Ніковського. (Женева, 22 листопада 1920 року) ….. 200

№ 8. Лист Олександра Шульгина до Андрія Ніковського. (Женева, 25 листопада 1920 року) ….. 202

№ 9. Протокол засідання підкомісії “С”, “V” комісії асамблеї Союзу Народів під час вислухання української делегації. (Женева, 25 листопада 1920 року) ….. 207

№ 10. Лист Олександра Шульгина до Андрія Ніковського. (Женева, 7 грудня 1920 року) ….. 212

№ 11. Лист Олександра Шульгина до Андрія Ніковського. (Прага, 24 грудня 1920 року) ….. 219

№12. Лист Олександра Шульгина до Андрія Ніковського. (Париж, 12 червня 1921 року) ….. 229

№ 13. Лист Олександра Шульгина до Андрія Ніковського. (Париж, 20 червня 1921 року) ….. 235

№ 14. Меморандум щодо прав України на фонди, здепоновані в німецьких і австрійських банках згідно з конвенцією 10/ІХ – 1918 р. (24 червня 1921 року) ….. 236

№15. Лист Олександра Шульгина до Андрія Ніковського. (Париж, 23 червня 1921 року) ….. 245

№ 16. Лист Олександра Шульгина до Андрія Ніковського. (Париж, 28 червня 1921 року) ….. 246

№ 17. Лист Олександра Шульгина до Міністра Справ Закордонних У. Н. Р. (Париж, 8 липня 1921 року) ….. 249

№ 18. Лист Олександра Шульгина до Симона Петлюри. (Париж, 11 серпня 1921 року) ….. 253

№ 19. Лист Олександра Шульгина до Міністра Закордонних Справ. (Париж, 26 серпня 1921 року) ….. 258

№ 20. Лист Олександра Шульгина до Яна Токаржевського-Карашевича. (Париж, 16 березня 1922 року) ….. 261

Коментарі до прізвищ, які згадуються у листах Олександра Шульгина ….. 266

Дві листівки Олександра Шульгина до Костя Широцького. Підготувала до друку Юлія Горбач ….. 273

Із епістолярної спадщини Олександра Шульгина: листування з Ганною Чикаленко-Келлер, листи до Левка Чикаленка (1920–1930-ті роки). Підготувала до друку Інна Старовойтенко ….. 276

І. Листування О. Шульгина з Г. Чикаленко-Келлер ….. 286

ІІ. Листи Олександра Шульгина до Левка Чикаленка ….. 313

ІІІ. Біографічні дані про осіб, що згадуються у листах ….. 366

Документи про громадську діяльність О. Я. Шульгина із ЦДАГО України. Підготувала до друку Людмила Ващук ….. 401

П. Стебницький. – Олександр Шульгин. Політика (Державне будівництво України і міжнародні справи). Статті, документи, промови. Київ. Вид. Т-ва “Друкарь”, 1918. Стор. 112. Ц. 1 карб. 50 к. Підготувала до друку Світлана Іваницька ….. 405

Фотододатки ….. 407

Про авторів ….. 409

Покажчик імен ….. 410

Contents ….. 426