Опубліковано листування українських діячів з Олександром Олесем


Щойно побачило світ нове археографічне видання, упорядковане старшим науковим співробітником відділу джерелознавства новітньої історії України нашого Інституту, к. і. н. Юлією ГОРБАЧ:

Листування українських громадсько-політичних та культурних діячів з Олександром Олесем (1906-1944) / Упорядник: Ю. Горбач. – Київ: Оріон, 2017. – 448 с.

У збірнику вперше друкується виявлене в архівах України та Канади листування відомого українського поета і драматурга Олександра Олеся з українськими громадсько-політичними та культурними діячами – В. Дорошенком, М. Галаганом, А. Жуком, М. Лисянським, А. Ніковським, П. Стебницьким, Ю. Тищенком-Сірим, П. Христюком та М. Шаповалом. У листах відображено життєвий шлях та професійну діяльність кореспондентів, їхні відносини, а також громадське та культурне життя української політичної еміграції першої половини ХХ ст.

Видання призначається для науковців, викладачів та студентів, а також усіх, хто цікавиться історією України та української літератури.

ISBN 978-617-74-85-40-6.Інформацію щодо придбання можна отримати в Інституті: (097) 758-68-69, iuad@ukr.net або у упорядника: (067) 596-93-81.