Захист дисертацій

УВАГА! Дисертація Михайла СЛОБОДЯНЮКА знята з захисту.

У спеціальному розділі нашого сайту розміщені тексти дисертацій та відгуки офіційних опонентів до захисту 30 січня 2018 року.

* * *

У вівторок 30 січня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.228.01 при Інституті української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України відбудеться захист кандидатських дисертацій за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та
спеціальні історичні дисципліни:

10.00

КІЦЕЛЮК Володимир Васильович
“Шляхетський галицький рід Березовських у ХV-ХVІІІ ст. Генеалогічне дослідження”.

Науковий керівник:

ЦЕЛУЙКО Олександр Петрович, кандидат історичних наук, доцент кафедри давньої історії України та архівознавства Львівського національного університету імені Івана Франка.

Офіційні опоненти:

ОДНОРОЖЕНКО Олег Анатолійович, доктор історичних наук, старший науковий співробітник відділу теорії і методики археографії та джерелознавчих наук Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України.

ТОМАЗОВ Валерій В’ячеславович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу спеціальних галузей історичної науки та електронних інформаційних ресурсів Інституту історії України НАН України.

* * * * *

12.00

СЛОБОДЯНЮК Михайло Васильович
“Передумови появи та становлення нарукавної емблематики Сухопутних військ Збройних Сил України (1992-2012)”.

Науковий керівник:

ГРЕЧИЛО Андрій Богданович, доктор історичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник Львівського відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України.

Офіційні опоненти:

КАРПОВ Віктор Васильович, доктор історичних наук, завідувач аспірантури-докторантури Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури України.

ЧМИР Микола Васильович, кандидат історичних наук, член комісії державних нагород та геральдики
Адміністрації Президента України.

З дисертаціями можна ознайомитись у науковій бібліотеці Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. Автореферати розміщені у відповідному розділі нашого сайту.