Вийшов з друку третій випуск “Славістичної збірки”


Щойно побачило світ видання:

Славістична збірка. – Вип. ІІІ: Збірка статей за матеріалами Третього Міжнародного славістичного колоквіуму. До 90-річчя від дня народження члена-кореспондента НАН України, доктора історичних наук, професора Павла Степановича Соханя (1926–2013). До 25-річчя заснування Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України (м. Київ, 18 листопада 2016 р.) / За редакцією Д. Гордієнка та В. Корнієнка. – К., 2017. – 392 с., іл.

ISSN 2522-462X

Матеріали збірки охоплюють досить широке коло слов’янознавства. Насамперед це публікації, присвячені відомому українському славісту, творцю сучасної української археографії члену-кореспонденту Національної академії наук України Павлу Степановичу Соханю. Значний блок складають публікації джерел, досліджень, присвячених сучасному джерелознавству в сфері слов’янознавства, історіографічні дослідження, матеріали з історія європейського слов’янознавства.

Низка статей присвячена актуальним питанням вивчення історії та культури слов’янських країн.