Захист дисертації

На нашому сайті розміщений текст дисертації та відгуки офіційних опонентів.

* * *

У четвер 25 жовтня 2018 року о 10.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.228.01 при Інституті української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України відбудеться захист докторської дисертації

СМУТКА Ігоря Івановича

“Руська шляхта Перемишльської землі (XIV – XVIII ст.). Історико-генеалогічне дослідження”

за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

Науковий консультант:

Однороженко Олег Анатолійович,
доктор історичних наук, старший науковий співробітник відділу теорії і методики археографії та джерелознавчих наук Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського
НАН України.

Офіційні опоненти:

ЛЕГУН Юрій Вікторович,
доктор історичних наук, професор, директор Державного архіву Вінницької області.

МІЛЬЧЕВ Володимир Іванович,
доктор історичних наук, професор кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін Запорізького національного університету.

ВОРОНЧУК Ірина Олексіївна,
доктор історичних наук, доцент, завідувач відділу історичних пам’яток Науково-дослідного інституту українознавства.

З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. Автореферат розміщений у відповідному розділі нашого сайту.