Збірник до 100-річчя проголошення Павла Скоропадського Гетьманом України


Вийшов з друку науковий збірник, підготвлений Інститутом української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України спільно з Музеєм гетьманства.

Державник і Держава: до 100-річчя проголошення Павла Скоропадського Гетьманом України. Збірник наукових праць / Редкол.: Г. Папакін (голова) та ін.; упоряд. Д. Гордієнко та Л. Бевз. – К., 2018: [Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Музей Гетьманства]. – 240 с.

ISBN 978-966-02-8643-6

Збірка наукових праць присвячена висвітленню постаті гетьмана Павла Скоропадського та його діяльності на чолі Української Держави (1918 р.), а також як очільника українського гетьманського руху в еміграції. Частина матеріалів присвячена родині та оточенню геть-мана, зокрема його спадкоємцю – гетьманичу Данилу Скоропадському.

Видання призначене для науковців, студентів та всіх, хто ціка-виться українською історією та культурою.

Зміст / Contexts

Д. Гордієнко (Київ). Гетьман Павло Скоропадський: погляд 100 років по тому (Передмова) . . . . . 5

Г. Папакін (Київ). Кінець 1917: альтернативи Павла Скоропадського . . . . . 7

Г. Папакін (Київ). Павло Скоропадський напередодні та в день державного перевороту 29.04.1918 . . . . . 28

Г. Папакін (Київ). Щодо спадковості актів державотворення 1917–1918 років: суб’єктивний аналіз . . . . . 39

Р. Пиріг (Київ). Прихід гетьмана Павла Скоропадського до влади у світлі тогочасної німецькомовної преси . . . . . 45

І. Гирич (Київ). Проблема спадкоємності між державністю УНР та Української Держави гетьмана Павла Скоропадського: історіографічні стереотипи і справа пов’язання між собою різних моделей української державності . . . . . 52

В. Потульницький (Київ). Консервативно-гетьманський рух в еміграції (на прикладі взаємовідносин гетьмана Павла Скоропадського як політика, дипломата і військового стратега з Великою Британією та Японією в 1926–1943 рр.) . . . . . 82

П. Гай-Нижник (Київ). Особиста охоронна служба гетьмана всієї України Павла Скоропадського: штати й завдання (1918 р.) . . . . . 92

Т. Ралдугіна (Київ). Гідний нащадок славетного роду . . . . . 118

О. Михайлова (Київ). Деякі аспекти становлення світогляду Павла Скоропадського у контексті ліберальної теорії . . . . . 137

В. Кавунник (Київ). Українська Народна Республіка та Українська Держава як один суб’єкт міжнародного права в 1918–1921 роках: тезовий огляд . . . . . 148

І. Ратушняк (Вінниця). Адміністративні заходи Подільського губернського старости С. І. Кисельова . . . . . 154

В. Мараєв (Київ). Авіація Союзу гетьманців-державників у 1930-х роках . . . . . 164

Г. Процев’ят (Київ). Роль української духовної еліти у Відродженні Української Дер-жави 1917–1918 років. За джерелами фондозбірні Музею театрального, музичного та кіномистецтва України . . . . . 170

Л. Бевз (Київ). Матеріали 1917–1918 років Відомства в справах фотографії та кіно головнокомандувача німецької армії як історичне джерело в фондах Музею Гетьманства . . . . . 194

Є. Карацюба (Київ). Дружні стосунки родини Скоропадських, Мельників та Вакуловських . . . . . 207

Т. Ляпіна (Київ). Вплив оточення на формування особистості Павла Скоропадського в дитячі та юнацькі роки . . . . . 215

М. Павлишин (Київ). Життя та діяльність Павла Скоропадського і його родини в еміграції за матеріалами Музею Гетьманства . . . . . 222

Офіцйний сайт Інституту згодом планує розмістити PDF-файл цієї роботи.