Нова монографія про іконографічні джерела з історії Північного Причорномор’я


Щойно під грифом Запорозького відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України побачила світ монографія Віктора ФІЛАСА “Візуальне освоєння Північного Причорномор’я останньої чверті XVIII – середини ХІХ ст.: джерелознавчий аналіз”. – Запоріжжя: Вид-во Хортицької національної академії, 2018. 460 с.

У монографії, що носить міждисциплінарний характер, з точки зору джерелознавства досліджено твори живопису та графіки як джерела з історії північно-причорноморського регіону останньої чверті XVIII – середини ХIX ст.

Пропоноване дослідження проведене на матеріалах музейних закладів, архівів, рукописних відділів бібліотек Росії, України, Польщі та ін. До дослідження було залучено і матеріали світових аукціонів та приватних колекцій. Особливу увагу приділено класифікації творів живопису та графіки як історичних джерел, а також їх структурному аналізу. Проведено атрибуцію цих творів живопису та графіки щодо сюжету, авторства та назви.

Для істориків, мистецтвознавців, музейних працівників, спеціалістів з пам’яткоохоронної діяльності, етнографів, краєзнавців.

ISBN 978-966-8157-68-4

* * *

Продубльовано на ФБ-сторінці