Захист дисертації


У четвер 30 травня 2019 року о 10.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.228.01 при Інституті української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України відбудеться захист докторської дисертації

ФІЛАСА Віктора Миколайовича

“Живопис та графіка як джерело з історії Південної України останньої чверті XVIII – середини XIX ст.”

за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

Науковий консультант:

МІЛЬЧЕВ Володимир Іванович, доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Запорізького національного університету.

Офіційні опоненти:

АНДРЄЄВ Віталій Миколайович, доктор історичних наук, професор кафедри історії України Київського університету імені Бориса Грінченка.

ВИРСЬКИЙ Дмитро Станіславович, доктор історичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу української історіографії Інституту історії України НАН України.

КАПРАЛЬ Мирон Миколайович, доктор історичних наук, професор, керівник Львівського відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України.

З текстом дисертації можна ознайомитись у науковій бібліотеці Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України та у спеціальному розділі нашого сайту. Автореферат виставлений в іншому спеціальному розділі.