“Михайло Грушевський. Студії та джерела” у PDF-форматі на нашому сайті


Навесні побачили світ перші два томи нового проекту нашого Інституту – багатотомника “Михайло Грушевський. Студії та джерела”. На нашому сайті створена окрема сторінка проекту, де у вільному доступі розміщуються електронні варіанти частин видання:

Книга 1. – Київ, 2018. – 512 с.

У збірнику надруковано студії, присвячені археографічним та історичним дослідженням Михайла Грушевського, організаційним заходам вченого у створенні наукових центрів в Австро-Угорській (Львів) та Російській (Київ) імперіях, процесу підготовки четвертого тому «Історії України-Руси», а також його ролі в академічній європейській історіографії. У джерелах опубліковано листи Олександра Лотоцького, одного з найвидатніших представників української колонії у Петербурзі, раніше невідомий лист Закордонного комітету Української партії соціалістів-революціонерів до Михайла Грушевського, листи українського вченого до колеги Аркадія Лященка у Петербурзі, а також згадки про Михайла Сергійовича у справі-формулярі Федора Савченка.

ISBN 978-966-02-8730-0 (загальний).
ISBN 978-966-02-8731-0 (Кн. 1).

* * * * *

Книга 2. – Київ, 2019. – 488 с. (Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України).

У збірнику надруковано студії, присвячені археографічній діяльності Михайла Грушевського в Науковому товаристві Шевченка у Львові, організаційним заходам вченого у Всеукраїнській академії наук та його ролі у формуванні концепції УВАН, співпраці з Українською партією соціалістів-революціонерів — як вона відбилася у мемуарних та епістолярних джерелах та його участі у творенні виставки пам’яті Володимира Антоновича у Києві 1928 року як складової національного пантеону. Детально проаналізовано художню творчість (прозові твори) історика, вплив Михайла Грушевського на чеських інтелектуалів та розглянуто спогади про вченого на сторінках журналу «Український історик». У джерелах, оприлюднено листи вченого з архіву Російської академії наук до Е. Радлова, В. Миролюбова, М. Лемке, В. М’якотіна, Б. Марковича. Надруковано листи Наталії Романович та Луки Гарматія до Михайла Сергійовича, а також листи Миколи Галія до Володимира Дорошенка щодо процесу підготовки «Вибраних праць» Михайла Грушевського, виданих у Нью-Йорку 1960 року.

ISBN 978-966-02-8730-0 (загальний).
ISBN 978-966-02-8732-7 (Кн. 2).