Захист дисертацій


У четвер 27 червня 2019 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.228.01 при Інституті української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України відбудеться захист наступних дисертацій за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія:

о 10.00

захист докторської дисертації

МАЛЬШИНОЇ Катерини Володимирівни

“Процес відновлення словенського державотворення 1918-1941 рр.”

Науковий консультант:

МИЦИК Юрій Андрійович, доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу актової археографії Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України.

Офіційні опоненти:

ВІДНЯНСЬКИЙ Степан Васильович, доктор історичних наук, професор, завідувач відділу історії міжнародних відносин і зовнішньої політики України Інституту історії України НАН України.

ЯРОВИЙ Валерій Іванович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії Центральної та Східної Європи Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

ТРОЯН Сергій Станіславович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету.

* * * * *
о 12.00

захист кандидатської дисертації

МОСІЄНКА Олександра Вікторовича

“Російська та австро-угорська пропаганда на Південно-Західному фронті в 1914-1917 рр.”

Науковий керівник:

ВЕНГЕРСЬКА Вікторія Олексіївна, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України Житомирського державного університету імені Івана Франка МОН України.

Офіційні опоненти:

БАРВІНСЬКА Поліна Іванівна, доктор історичних наук, професор, професор кафедри нової та новітньої історії Одеського національного університету імені І. Мечнікова МОН України.

РУККАС Андрій Олегович, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії Центральної та Східної Європи Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України.

З дисертаціями можна ознайомитися у науковій бібліотеці Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. Автореферати розміщені у спеціальному розділі нашого сайту.