Нове видання


Щойно під грифом нашого Інституту вийшла з друку монографія:

Наулко В. І., Старков В. А. Культурно-побутова та етнонаціональна проблематика в епістолярній спадщині Федора Вовка (1847-1918). – Київ, 2019. – 152 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України).

Монографія присвячена соціально-культурним процесам кінця XIX – початку XX століття в Україні та за кордоном, свідком і учасником яких був видатний український етнограф, антрополог та археолог Федір Кіндратович Вовк. Ці процеси відобразились в його численному листуванні.

У виданні зібрані матеріали, які передували публікації епістолярної спдщини Ф. К. Вовка з відомим діячами української та зарубіжної культури і науки. В окремих випадках подано й самі епістолярії. У матеріалах висвітлено різнобічну діяльність вченого.

Для науковців-етнографів, антрпологів, археологів, викладчів і студентів гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів, для всіх, хто цікавиться історико-культурною спадщиною України.

ISBN 978-966- 00-1703-0.