Текст дисертації на сайті

На нашому сайті у розділі “Дисертації” опубліковані тексти кандидатської дисертаційної роботи ОНИСЬКІВ Марти Іванівни “Королівські універсали як джерело для дослідження історії Руського воєводства останньої третини ХVII ст.” та відгуків офіційних опонентів Ігоря Івановича СМУТКА і Ірини Богданівни СКОЧИЛЯС. Захист відбудеться 31 жовтня 2019 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.228.01 при Інституті української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України.