Шостий Міжнародний науковий Славістичний колоквіум пам’яті Павла Соханя


Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України у понеділок 18 листопада 2019 року проводить Шостий Міжнародний науковий Славістичний колоквіум пам’яті Павла Степановича Соханя і до 600-річчя початку Гуситського руху.

Основні напрями роботи:

I. Життя і діяльність П. С. Соханя.
II. Науково-архівна спадщина П. С. Соханя та її дослідження.
III. Славістика в структурах Національної Академії Наук України.
IV. Ян Гус: життя, творчість, традиція та історіографія
V. Гуситський рух в історії Європи та України
VI. Слов’янські країни в системі міжнародної політики та безпеки у міжвоєнний період.
VII. Джерелознавство та проблеми археографії зі славістики.
VII. 1. Українські джерела з історії слов’янських країн.
VII. 2. Зарубіжні джерела зі славістики.
VII. 3. Слов’янське джерелознавство з історії України.
VIII. Дослідження з питань історії та культури слов’янських країн.
IX. Біографічні дослідження.
X. Складання бібліографії зі славістики.

Робочі мови: українська, кримськотатарська, англійська.

Місце проведення: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України (01001 Київ, вул. Трьохсвятительська 4, Зала засідань вченої ради).

Проїзд, проживання та харчування за рахунок учасників конференції.

Організаційний внесок – 200 грн.

Заявки із зазначенням теми доповіді, відомостей про автора (прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, звання, посада та місце роботи), а також контактних даних просимо надсилати до 1 листопада 2019 р. на адресу (на ім’я одного з членів оргкомітету): Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, вул. Трьохсвятительська, 4, м. Київ, 01001 або на Е-mail:
Дмитро Гордієнко: dmytro.gordiyenko@gmail.com (+38067-6058863)
Андрій Стародуб: andriystarodub@gmail.com
Георгій Потульницький: georges88@ukr.net (+38093-4971744)

За матеріалами колоквіума буде видано збірник наукових праць. Кінцевий термін подачі матеріалів 1 січня 2020 р. Обсяг 0,5 др. арк. Посилання автоматичні внизу сторінки.

Статті приймаються такими мовами: українська, кримськотатарська, англійська, німецька, французька, польська, білоруська, чеська, словацька, болгарська, сербська, хорватська та македонська. До статті додати назву, ім’я автора і розширені анотації (близько 500 друкованих знаків) українською та англійською мовами. За наявності ілюстрацій, вони подаються в електронному варіанті з роздільною здатністю не менше 300 dpi.