Українська некрополістика в контексті сучасного історіографічного процесу”


У четвер-п’ятницю 24–25 жовтня 2019 року в м. Глухові Сумської області відбудуться Треті наукові читання “Українська некрополістика в контексті сучасного історіографічного процесу”.

Організатори:

• Національний заповідник “Глухів”.

• Центр пам’яткознавства НАН України і Українського товариства охорони пам’яток історії та культури.

• Інститут української історіографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України.

Час і місце реєстрації та робочий розпорядок проведення читань будуть повідомлені в запрошені, яке буде надіслане персонально кожному учаснику після підтвердження ним безпосередньої участі у роботі читань.

Роботу під час проведення читань планується проводити за такими основними напрямами:

– сучасна некрополістика як напрям наукових студій: джерельна база, історіографічний доробок, актуальні теоретико-методологічні питання;
– українська біографічна некрополістика в системі наукових міждисциплінарних зв’язків: досвід історико-біографічного, просопографічного, археологічного, історико-архітек-турного, епіграфічного та мистецтвознавчого дослідження історичних поховань;
– некрополістичні пам’ятки як елемент історико-культурної спадщини України: проблеми вивчення, охорони, збереження й адміністрування в сучасній пам’яткоохоронній практи-ці;
– меморіальні маркери вітчизняних некрополістичних досліджень: історичні, культурологічні й етнологічні студії поховальної культури не теренах сучасної України.

Робочі мови наукових читань: українська, російська, білоруська, польська, англійська.

За результатами роботи наукових читань буде видано окремий збірник наукових праць. Для публікації матеріалів необхідно надіслати їх електронною поштою на вказану нижче електронну поштову скриньку з поміткою у темі «Некрополістичні читання» (вимоги до оформлення матеріалів додаються до даного інформаційного повідомлення) або надати їх особисто під час реєстрації (на будь-якому носії (крім дискет FDD 3,5”), можливий варіант скопіювати з флеш-носія (USB) під час реєстрації).

Заявки (встановленої форми, додається до даного інформаційного повідомлення) для участі в наукових читаннях просимо надіслати поштою, факсом або на e mail до 1 жовтня 2019 р.

У разі включення теми доповіді чи повідомлення до програми читань, оргкомітет зобов’язується відіслати не пізніше 15 жовтня 2019 р. персональне запрошення за вказаною учасником адресою.
Підтвердити свою безпосередню участь, а також потребу бронювання номеру чи місця в готелі або намір отримати публікацію без безпосередньої участі у читаннях прохання не пізніше 20 жовтня 2019 р. включно (можливі варіанти поселення та їх вартість будуть указані в запрошенні). Останній термін подання матеріалів до друку – 25 жовтня 2019 р.

Можлива участь у роботі читань без публікації матеріалів – за заявленою темою доповіді чи повідомлення. Витрати на проїзд, проживання та харчування учасників наукових читань – власний рахунок учасників читань або за рахунок сторони, що їх відряджає.

Контакти для довідок:
Зозуля Сергій Юрійович (Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, м. Київ,
вул Лаврська, 9, корп. 19, кім. 4): +380-44-280-7879 (роб.), +380-68-353-5957 (моб.)
Жукова Світлана Петрівна (Національний заповідник “Глухів”, м. Глухів Сумської обл.,
вул. Тараса Шевченка, 30): +380-5444-23557 (роб., тел./факс), +380-66-3434832 (моб.)

Заявки та матеріали до друку приймаються за адресою:Національний заповідник «Глухів», вул. Шевченка, 30, м. Глухів, Сумська обл.,
Україна, 41400 або на e-mail: dikz@ukr.net