“Cпеціальні історичні дисципліни в контексті «речового» та «візуального» поворотів європейської гуманітаристики”


У п’ятницю 4 жовтня 2019 року в Інституті історії України НАН України відбудеться конференція “СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ В КОНТЕКСТІ «РЕЧОВОГО» ТА «ВІЗУАЛЬНОГО» ПОВОРОТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ГУМАНІТАРИСТИКИ”.

Серед організаторів заходу: Інститут історії України НАН України, Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України, Центр пам’яткознавства НАН України та Українське товариство охорони пам’яток історії та культури, Центральний державний історичний архів України (м. Київ), Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного, Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, Національний музей історії України.

Місце проведення: Інститут історії України НАН України, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 4, 2-й поверх, к. 213 (зала засідань Інституту історії України НАН України).

Початок роботи конференції: з 9.30 (реєстрація учасників конференції); з 10.00 – урочисте відкриття конференції і пленарне засідання, далі триватиме робота по секціях.

Передбачено роботу за чотирма напрямками:

Секція 1: Теоретичні та методологічні проблеми спеціальних історичних дисциплін; питання сучасної класифікації матеріальних та візуальних / іконографічних джерел; методи та прийоми спеціальних галузей історичної науки.

Секція 2: Роль спеціальних історичних дисциплін у розвитку сучасної історичної науки.

Секція 3: Інформаційний потенціал візуальних джерел; технології вилучення інформації з матеріальних та візуальних джерел.

Секція 4: Репрезентація інформаційного потенціалу матеріальних та візуальних джерел музеями, бібліотеками, архівами.

Серед учасників: співробітники НАН України, а саме Інституту історії України, Інституту української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського, Інституту археології, Інституту народознавства, Центру пам’яткознавства НАН України, співробітники Українського товариства охорони пам’яток історії та культури, Центрального кінофотофоноархіву імені Г.С. Пшеничного, Центрального державного історичного архіву України (м. Київ), Національного музею історії України, Національного військово-історичного музею України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, Камʼянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Державного історико-архітектурного заповідника у м. Бережани та ін.

Детальніше про запланований перебіг заходу можна дізнатися з програми конференції.