Захист дисертації

У четвер 31 жовтня 2019 року о 10.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.228.01 при Інституті української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України відбудеться захист кандидатської дисертації за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни:

ОНИСЬКІВ Марта Іванівна

“Королівські універсали як джерело для дослідження історії Руського воєводства останньої третини ХVII ст.”

Науковий керівник:

ВІННИЧЕНКО Олексій Олександрович, кандидат історичних наук, доцент кафедри давньої історії України та архівознавства Львівського національного університету імені Івана Франка МОН України.

Офіційні опоненти:

СМУТОК Ігор Іванович, доктор історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка МОН України.

СКОЧИЛЯС Ірина Богданівна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник Львівського відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України.

З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. Автореферат розміщений у спеціальному розділі нашого сайту.