“Історія УНР в поняттях та архівних документах”


Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України,

Музей видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького

У вівторок 28 лютого 2020 року проводять Всеукраїнську науково-практичну конференцію “Історія УНР в поняттях та архівних документах”.

Основні тематичні напрямки роботи конференції:

1. Проблеми формування термінології та періодизації подій Української революції.
2. “Науково-технічна обробка” розсипу урядових документів періоду Української революції 1917 – 1921 рр. Методологічні аспекти роботи з документами.
3. Історіографічні та джерелознавчі аспекти дослідження подій 1917 – 1921 рр.
4. Адміністрація та місцеве самоврядування на українських теренах у 1917 – 1921 рр.
5. Музейні колекції як джерело до вивчення подій української революції.

До участі запрошуються історики, архівісти, музейники, аспіранти.

Заявки на участь надсилати до 18 лютого 2020 року на електронну адресу:
starytskymuseum@gmail.com

Матеріали конференції будуть опубліковані окремим збірником. Кінцевий термін подачі матеріалів – 1 квітня 2020 року.

Вимоги до оформлення матеріалів:

• Текст статті повинен бути надрукований у текстовому редакторі MS Word (у форматі rtf, doc, docх) без переносів і макросів; поля – 20 мм; шрифт – Times New Roman (кегль – 14 рt, міжрядковий інтервал – 1,5). Обсяг – не більше 0,5 др.арк. (20 000 друкованих знаків); мова – українська.
• Інформація про автора: ім’я та прізвище, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, населений пункт, країна, адреса електронної пошти. Усі відомості подаються у називному відмінку (українською та англійською мовами).
• Назва статті та анотація подаються українською та англійською мовами. Середній обсяг анотації – не менше 500 знаків, ключові слова – 5–8.
• У статті мають бути дотримані загальні правила цитування:
а) посилання прикінцеві, автоматичні згідно ДСТУ 8302:2015( наказ ДП «УкрНДНЦ» від 22 червня 2015 р. № 61 з 2016-07-01; згідно з наказом ДП «УкрНДНЦ» від 04 березня 2016 р. № 65 змінено дату чинності). Наприклад:
1.Національна доктрина розвитку освіти: затв. Указом Президента України від 17 квіт. 2002 р. № 347. Освіта. 2002. 24 квіт. С. 2—4;
2. Якщо цитування не за першоджерелом: Цит. за: Грушевський М. С. Історія України — Руси. Київ, 1995. Т 2. С. 72.
3. Берташ В. Пріоритети визначила громада // Голос України: електрон. версія газ. 2012. № 14 (5392). Дата оновлення: 04.08.2012. URL: http://www.qolos.com.ua/userfiles/file/040812/040812-u.pdf (дата звернення: 06.08.2012).
• Ілюстрації подаються окремими файлами у форматах JPG, TIF, PSD (роздільна здатність – 200 dpi в реальному розмірі). Підписи до зображень подаються списком в окремому файлі, де номер зображення відповідає назві файлу, що містить це зображення.

Оргкомітет конференції залишає за собою право редагування матеріалів та їхньої вибіркової публікації
Робочі мови конференції – українська, англійська.
Проїзд і проживання – за рахунок сторони, що відряджає.

Телефони для довідок: (044) 289-57-52 (Музей видатних діячів української культури, контактна особа – Ольга Гураль.