Електронна версія 6/7 тому “Архіву Коша Нової Запорозької Січі” на нашому сайті


У спеціальний розділ нашого сайту, де розміщуються електронні версії “Архіву Коша Нової Запорозької Січі”, доданий файл видання:

Коліївщина: 1768-1769 роки у документальній та мемуарній спадщині.Т. 1: Документи архіву Коша Нової Запорозької (Архів Коша Нової Запорозької Січі: Корпус документів 1734-1775.Т. 6/7: Справи № 227-229) / Упорядник І. Синяк; Ред. кол.: В. Смолій (гол. ред.), Г. Боряк, В. Брехуненко, Л. Демченко, О. Маврін, О. Музичук, Г. Папакін, Т. Чухліб. ‒ K.: Інститут історії України, 2019. ‒ 494 с. (Інститут історії України НАН України; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Центральний державний історичний архів України, м. Київ).

У збірці представлена публікація джерел, що стосуються повстання на Правобережній Україні 1768 року. Джерельна база публікації охоплює справи № 227, 228 та 229 фонду № 229, що зберігається в Центральному державному історичному архіві України, м. Київ. Документи цих справ подають відомості про перебіг Коліївщини на Правобережжі, інформують про активізацію гайдамацького руху на Запорожжі в цей час, висвітлюють превентивні заходи Коша у боротьбі з гайдамацтвом на території Вольностей, розкривають невідомі та маловідомі прізвища гайдамацьких ватажків та діяльність їхніх загонів. Публіковані джерела містять відомості про запорозько-польські і козацько-татарські стосунки цієї доби.

Цей том продовжує серійну багатотомну публікацію корпусу документів архіву Коша Нової Запорозької Січі; водночас ним розпочинається нове видання документальних і наративних джерел до історії Коліївщини, 250-річчя якої відзначалося 2018 року.

Видання розраховане на науковців, викладачів і студентів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться історією України.

ISBN: 978-966-02-8828-7.

Зміст:

Коліївщина: у пошуках нових наукових форматів (Вступне слово до археографічної серії) … 5
“И для чεго вы толъко слабое смотрεніε имѣете, что могутъ свободно изъ вашихъ подчинεнныхъ выходитъ такія разбоиничεскія партії … ” (Повстання 1768 року в документах Коша) Археографічна передмова … 46

ДОКУМЕНТИ

Справа № 227 … 55
Справа № 228 … 222
Справа № 229 … 376

НАУКОВО-ДОВІДКОВИЙ АПАРАТ

Коментарі … 397
Словник застарілих та рідковживаних слів … 432
Іменний покажчик … 439
Список старшини Війська Запорозького Низового, яка згадується в документах … 459
Географічний покажчик … 461
Список скорочень, вживаний у документах … 470
Список слів під титлом … 471
Список умовних скорочень … 472
Хронологічний перелік документів … 473
* * *

Продубльовано на ФБ-сторінці