Вийшов з друку другий том “Віденського архіву гетьманського роду Розумовських”


Щойно з друку з’явився другий том важливого археографічного видання:

Віденський архів гетьманського роду Розумовських / Упорядкування, передмова, коментарі, додатки, ілюстрації С. П. Потапенко. – Т. 2. – Київ, 2020. – 360 с., ілл. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України).

Цим виданням продовжується публікація джерел із фамільного зібрання Розумовських у Відні. До другого тому ввійшов текст тримовного панегірика «Філософія Арістотелева…», складеного на честь Олексія і Кирила Розумовських поетом, філософом, префектом Київської академії Михайлом Козачинським. Твір було видано Києво-Печерською друкарнею у співпраці з Львівською єзуїтською і Львівською братською друкарнями 1745 р. Над його оздобленням працювали Григорій Левицький та Іван Филипович. У додатках до тому вміщено тексти пов’язаних творів М. Козачинського, виявлених у бібліотеках і музеях України: «Августійшей, непобідимой імператріци…» (Київ, 1744 р.), «De adventu in Ukraniam Elisabethae Petrownae…» (Вроцлав, 1744), «Благоутробіє Марка Авреліа Антоніна…» (Київ, 1744; Львів, 1745), «На тріумфальних Києво-Печерських воротах…» (Київ, 1744) та «Кант в тріумфальних Києво-Печерських воротах» (Київ, 1744).

Для науковців, студентів та всіх, хто цікавиться історією українських аристократичних родів.

ISBN 978-966-02-8559-0 (загальний).
ISBN 978-966-02-8954-3 (Т.2).