Новий збірник “Архіву Української Народної Республіки” на нашому сайті


У спеціальний розділ нашого сайту, де розміщуються електронні версії “Архіву Української Народної Республіки” (упорядник Валентин КАВУННИК), доданий файл видання:

Архів Української Народної Республіки. Міністерство внутрішніх справ. Доповіді директорів департаментів та агентів (червень 1918 – січень 1922). / Упорядник: Валентин Кавунник. – Київ, 2019. – 349 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України).

У збірнику документів вперше публікуються доповіді директорів про внутрішніх устрій, компетенцію та працю департаментів Міністерства внутрішніх справ УНР за червень 1918 – січень 1921 роки. Додатково в збірнику друкуються відомості представників й інформаторів Міністерства про становище на місцях, ставлення селянства до большевиків, денікінців, поляків, специфіки їх агітації. Паралельно з’ясовано ставлення населення до української влади та війська (в тому числі галицької армії) та причини антиєврейських погромів на території Волинської та Подільської губерній.

ISBN 978-966-02-9163-8 (друковане видання).
ISBN 978-966-02-9164-5 (електронне видання).